News

Trung tâm cuộc gọi 24/7 đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

9:26 PM

Với sự nhấn mạnh về văn hóa công ty và sự gắn bó với doanh nghiệp, vai trò của quản lý nguồn nhân lực và chế độ lương thưởng dành cho nhân viên đã và đang trở nên ngày càng quan trọng.

Read more

Đuối sức, quá tải nơi công sở và trên đường lập nghiệp, phải làm sao?

9:28 PM

Đã bao giờ bạn cảm thấy đuối sức, xuống tinh thần ở nơi công sở và trên đường lập nghiệp, đến mức dường như không thể làm thêm được bất cứ điều gì cả? Nếu vậy, 5 mẹo nhỏ dưới đây là dành cho bạn.

Read more